Örtpluggplantor till vattenmiljöer

Skräddarsy din strand- och vattenvegetation. Örtpluggplantor är våra fuktängs- och vattenväxter med rotsystem som är 9 cm djupt. Pluggplantorna planteras direkt i marken.

  • Rekommenderad planteringstäthet är 8-10 plantor/m².
  • Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.
  • Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Använd planteringssystem för rationell plantering av örtpluggplantor!

Artguide - Pluggplantor i olika vattenmiljöer
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)

Örtpluggplantor till vattenmiljöer