Droppbevattning

Droppbevattning är en god investering när takvegetation anläggs. Vatten tillförs effektivt till rötterna i små doser utan vindavdrift och minimal avdunstning.

Sedumtak artrikt Limhamn