Vegtech monterar sedumtak

Entreprenadtjänster

Vi utför entreprenadtjänster till professionella aktörer och vi ombesörjer hela processen från leverans till färdigmonterad takvegetation. Våra montörer bygger takvegetation på såväl stora som små objekt runt om i Norden. Takmontage från VegTech omfattas av garantier.
Samtliga av våra montörer innehar ID06. För våra kunders och anställdas säkerhet är alla våra montörer säkerhetsutbildade i:

  • Fallskydd och säkerhet
  • Arbete på tak
  • Säkra lyft/lastkopplare
  • Arbete på väg/säkerhet på väg
  • Mobila arbetsplatsformar
  • D-HLR utbildade
  • Heta arbeten

Vi hjälper till med montaget och erbjuder entreprenadtjänster utförda av erfarna montörer.

Kontakta oss

Louise Qvarnström, VegTech

Louise Qvarnström

Entreprenadchef

072-722 57 70

lq@vegtech.se

Erik Kamsten VegTech

Erik Kamsten

Entreprenadplanerare

070-399 10 27

erik.kamsten@vegtech.se