Briza media Darrgräs

Darrgräs är ett dekorativt gräs som växer i lösa tuvor med ax som blir 20-50 cm höga, småaxen är hjärtformade och brunvioletta.

Darrgräs växer på torr-fuktig öppen mark ex. naturbetesmark, renar, örtrika backar och fuktängar. Darrgräs gynnas av slåtterhävd.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

 

Briza media_darrgräs (2)
Briza media_darrgräs (2)
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Briza media_darrgräs (2)
Briza media_darrgräs (2)
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10045
Färg: Grön
Blomning: Juni-juli
Höjd: 20-50 cm
Utbredning: Södra Sverige
Växtplats: Fuktzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning