Dränering

Dräneringssystem hjälper till att leda bort överskottsvatten och förhindrar vattenansamling på taket. Vi erbjuder flera olika dräneringsmaterial för gröna takuppbyggnader.

Samtliga dräneringssystem är CE-märkta enligt standarden hEN 13252:2016.

 

VegTech Entreprenad