Iris pseudacorus Gul svärdslilja

Gul svärdslilja blommar med vackra gula blommor i juni-juli, Gul svärdslilja trivs på flera olika platser och etablerar sig ofta väl. Grunt vatten eller våt näringsrik jord exempelvis dammar, stränder och skogskärr är exempel på platser där den växer naturligt.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
gul svärdslilja Iris pseudacorus
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
Iris pseudacorus - Gul svärdslilja (1)
gul svärdslilja Iris pseudacorus
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10158
Färg: Gul
Blomning: Juni-juli
Höjd: 50-120 cm
Utbredning: Södra Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon, Grunt vatten

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning