Carex vesicaria Blåsstarr

Blåsstarr trivs i näringsrika vatten och har gulgröna axsamlingar med väldigt runda, uppblåsta småax. Blåsstarr och flaskstarr är svåra att se skillnad på och de kan hybridisera med varandra.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå, se Planterings- och skötselanvisning.

 

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m²
Rotsystem: Volym ca 93 cm³
Höjd: 9 cm, Diameter: 4 cm
Leverans: April-oktober

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Cares Vesicaria - blåsstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Cares Vesicaria - blåsstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10078
Färg: Grön
Blomning: Maj-Juni
Höjd: 30-90 cm
Utbredning: Hela Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning