Ängsfröblandningar

Anlägg äng med svenska ängsfrö för att få en blommande yta och öka den biologiska mångfalden. Fröerna är producerade på odlingar eller vildinsamlade ute i naturen från söder till norr i Sverige. Det finns ängsfröblandningarna för de flesta marktyper.

  • Lägg till örtpluggplantor för en snabbare etablering, de flest arter i ängen är perenna och börjar blomma två säsonger efter sådd.
  • Kombinera ängsfröer med blomsteråkerfrö (1-åriga arter) för en blomning redan första året.

 

Broschyr om ängsetablering & våra olika metoder »

ÄNG sådd på Medevi säteri

Ängsfrö