Erosionssäkra med naturen

Genom att integrera växter i erosionssäkringsprojekt kan man skapa hållbara och vackra miljöer som motstår erosionens krafter och samtidigt förbättrar miljön för alla.

Erosionssäkra slänter med perennmatta geranium
Kokosnät i slänter

Erosionsskydda slänter och strandkanter

Erosion är en naturlig process som kan hota markens stabilitet och orsaka skador på slänter och vattenbryn.

Genom att använda ett brett utbud av växter kan erosionssäkring utföras på ett effektivt och samtidigt estetiskt tilltalande sätt. Gräs, örter och andra marktäckande växter binder jorden med sina rötter och hjälper till att skapa ett stabilt jordlager som kan stå emot exempelvis vatten- och markerosion.

Utöver växters funktionella roll bidrar de också till att försköna miljön och öka dess biologiska mångfald. Genom att skapa gröna och levande slänter och vattenbryn blir området mer attraktivt för både människor och djurliv.

På VegTech erbjuder vi ett brett utbud av produkter som kan användas för att underlätta vid erosionssäkringsprojekt. Vårt sortiment inkluderar kokosmattor som kan kombineras ihop med ängsfrösådd eller plantering, samt färdiga vegetationsmattor med ett urval av ängsväxter eller marktäckande perenner.

Produkter

Ängsfrö 6712 – Snabbetablerad mot erosion