Erosionsskydda med Kokosnät

Kokosnät förankras enkelt med träspikar i slänt eller andra utsatta markpartier. Ofta kombineras kokosnät med vegetation, tillexempel frösådd eller plantering med växter. Nätet hjälper till att skydda marken mot erosion tidigt under etableringen, när växterna har vuxit upp och etablerat sig armerar de jordmassorna med sina rotsystem.


Varför Kokosnät?

  • Kokosnät skyddar mot rinnande vatten och vinderosion i slänter innan vegetationen är fullt etablerad.
  • Kokosnätet skapar ett bättre mikroklimat och skyddar frösådd mot uttorkning under etableringsfasen.
  • Nätet bildar i sig själv med ett effektivt erosionsskydd och stöttar där plantering har svårt att få fäste.
  • Kan användas i både mark och vattenmiljöer.
Kokosnät och växtmattor förankras med träspik.