Växterna gör jobbet

I ett modernt samhällsbyggande används många olika grönblå lösningar för att klimatanpassa våra städer. Område anläggs eller anpassas i syfte att fördröja, rena och hantera dagvatten. Exempel på anläggningar för att hantera dagvatten kan vara dagvattenparker, översilningsytor eller dagvattendammar. Robusta växter, anpassade för svenska förhållande, är viktiga för att lyckas i dessa system och anläggningar.

Utöver växters funktion av vattenhantering spelar de också en nyckelroll i att gynna insekter, såsom bin och fjärilar, och därigenom bidra till ökad biologisk mångfald. Att plantera en blommande strandkant påverkar även människors välbefinnande och bidrar till attraktiva och trivsamma miljöer för invånarna i staden att njuta av.

VegTech erbjuder ett brett utbud av växter som trivs i vatten- och fuktiga miljöer, alla hämtade från den svenska vilda floran. Valet av växtsorter anpassas efter de specifika förutsättningarna i ert projekt.

Broschyr Strandmatta & strandrulle
Dagvattendamm

Produkter

Maxipluggplantor

Maxipluggplanta
Vattenväxt i större format

Strandmatta & Strandrulle

Strandmatta Lidingö
Färdigetablerade strandmattor och strandrullar med vattenväxter.

Montage av strandmattor Barkabystaden

Vattenrening, vad bidrar växter med?

  • Bromsar och fördelar vattnet jämt i dammen
  • Upptag av närsalter och tungmetaller
  • Inkapsling av sediment
  • Skapar livsmiljöer både under och över vattenytan
  • Skuggar och minskar algtillväxt
  • Minskar erosion, och binder marken/botten