Stachys palustris Knölsyska

Knölsyska är en art med rosa blommor som är samlade och placerade i toppen. Den växer i sand- eller torvjord och trivs på platser som är fuktiga och gärna något näringsrika, exempelvis dikes-och bäckkanter, stränder, ruderatmark och odlingsmarker.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Stachys palustris-knölsyska
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Stachys palustris-knölsyska
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10321
Färg: Rosa
Blomning: Juli-september
Höjd: 20-110 cm
Utbredning: Södra och mellersta Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning