Perennmattor

Användningen av färdiga växtmattor med marktäckande perenner har flera fördelar. Primärt skapas en tät och vacker planteringsyta som ser färdig ut från första dagen. Växterna är dessutom välutvecklade vid leverans och etablerar sig snabbt på sin nya växtplats. Välutvecklade rötter hjälper till att binda jorden i exempelvis slänter och risken för erosion i nyanlagda planteringar minskar. Jämfört med en yta planterad med krukodlade perenner är dessutom behovet av ogräsrensning minimalt.

 

Varför Perennmatta?

  • Enkel och snabb att anlägga
  • Snabb etablering på växtplatsen
  • Minskad ogräsetablering i ytan
  • Begränsat behov av etableringsskötsel
  • Kan skydda effektivt vid erosionsrisk
  • Minskad risk för vandalisering och ”spring” i planteringsytan
VegTech Perennmattan Timjan mix

Odling av perennamtta sker i Brånan i VislandaVår odling av perennmattor.