Låt ängen flytta upp på taket!

VegTech Torrängstak fördröjer och tar upp regnvatten och underlättar därmed stadens dagvattenhantering. Ängsmattan som odlas i Småland innehåller ett 20-tal tåliga arter med olika fetbladsväxter, örter och gräs. VegTechs system och uppbyggnad uppfyller höga krav på säker dränering och lång livslängd.

Beroende av årstid och geografisk placering kommer ängstakets utseende och egenskaper variera och anpassa sig till platsens lokala förutsättningar. Det gynnar biologisk mångfald och bidrar till en trivsam bebyggd miljö.

 

Varför Torrängstak?

  • Snabb etablering med prefabricerad torrängsmatta
  • Artmix som anpassar sig efter platsens förutsättningar
  • Hög biodiversitet som främjar pollinatörer
  • Lokalt omhändertagande av dagvatten
  • Ger poäng i miljöcertifieringar
Torrängstak i bostadsområde
Torräng på tak

Med god planering av vegetation kan den biologiska mångfalden ökas och harmonieras med den lokala floran och faunan. Gröna levande miljöer påverkar oss människor positivt och bidrar till rekreation, skönhetsupplevelser och ekosystemtjänster.


En djupare växtbädd leder till en ökad vattenhållning

Takjordens tjocklek har en direkt påverkan på hur arterna etablerar sig.
Om bjälklagskonstruktionen tillåter kan växtbäddens jorddjup ökas med mer substrat, då får uppbyggnaden en högre vattenhållande förmåga och växternas rotsystem får mer utrymme att växa och utvecklas.

VegTech Torrängstak är en välbeprövad lösning där material och uppbyggnad uppfyller höga krav på säker dränering och lång livslängd.

 

Uppbyggnader & produkter

Uppbyggnad_Torräng_0-5

Torrängstak 0-5

Rekommenderas för taklutning 0-5°

1. VegTech Torrängsmatta ca 30 mm
2. VegTech takjord 40-70 mm
3. Vattenhållande stenull Grodan TT 40 mm
4. Dräneringssystem ND 220 12,5 mm
5. Rotskydd 80 0,8 mm
____________________________

Vikt vattenmättad: 130-190 kg/m²
Vattenhållande förmåga: 65-100 l/m²
Bygghöjd: 120-150 mm

 

 

Uppbyggnad_Torräng_5-14

Torrängstak 5-14

Rekommenderas för taklutning 5-14°

1. VegTech Torrängsmatta  ca 30 mm
2. VegTech takjord minst 40-70 mm
3. Vattenhållande stenull Grodan TT  40 mm
4. Rotskydd 80 0,8 mm
____________________________

Vikt vattenmättad: 130-190 kg/m²
Vattenhållande förmåga: 65-100 l/m²
Bygghöjd: 110-140 mm

 

 

Montage av Torrängstak

Entreprenadtjänster

Vi utför entreprenader till professionella aktörer och vi ombesörjer hela processen från leverans till färdigmonterad takvegetation. Våra montörer bygger takvegetation på såväl stora som små objekt runt om i Norden.