Lychnis flos-cuculi Gökblomster

Gökblomster är en skir vacker växt med rosa blomma som i naturen växer på fuktängar dvs marker som är öppna och friska till fuktiga. Bland annat källdrag, kärrängar, diken och stränder.

Gökblomster gynnas av slåtter framför annan typ av hävd. Arten kan bli riklig på marker där den är planterad och trivs.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå, se Planterings- och skötselanvisning.

 

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m²
Rotsystem: Volym ca 93 cm³
Höjd: 9 cm, Diameter: 4 cm
Leverans: April-oktober

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi - Gökblomster
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi - Gökblomster
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Lychnis flos-cuculi-Gökblomster (1)
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10197
Färg: Rosa
Blomning: Juni-juli
Höjd: 20-70 cm
Utbredning: Södra och mellersta Sverige
Växtplats: Fuktzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning mark
Planterings- & skötselanvisning vatten
Artguide olika biotoper