Valeriana officinalis Läkevänderot

Läkevänderot är en högväxt ört med fler små rosavita blommor samlade i toppen på stjälken. Den trivs på torr till fuktig näringsrik mark och växer naturligt i fuktiga ängsmarker, övergiven odlingsmark, vägkanter, diken och gles lövskog.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Valeriana officinalis - läkevänderot
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Valeriana officinalis - läkevänderot
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10347
Färg: Rosavita
Blomning: Juli-augusti
Höjd: 100-200 cm
Utbredning: Södra Sverige
Växtplats: Fuktzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning
Artguide till vattenmiljöer »