Ranunculus flammula Ältranunkel

Ältranunkel är en gulblommig våtmarksväxt den blommar på stjälkar som är krypande och uppåtstigande. Den trivs på leriga marker och växer i fuktiga till våta förhållanden kring och i småvatten exempelvis diken, skogskärr och sötvattenstränder. Den växer ofta i mänsklig störd eller skapad mark, utdikad åkermark eller liknande.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå, se Planterings- och skötselanvisning.

 

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m²
Rotsystem: Volym ca 93 cm³
Höjd: 9 cm, Diameter: 4 cm
Leverans: April-oktober

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Ranunculus flammula - ältraranunkel
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Ranunculus flammula - ältraranunkel
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10262
Färg: Gul
Blomning: Juni-augusti
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: Södra Sverige
Växtplats: Sumpzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning