Genomsläpplig markarmering för miljösmarta ytor

Med markarmering erhålls vattengenomsläppliga ytor som minskar risken för översvämningar och främjar grönområden. Både funktionellt och naturnära.

Pelleplatta standard markarmering
Markarmera med Pelleplatta

Pelleplatta - en multifunktionell lösning

Att välja genomsläpplig markarmering istället för traditionella hårda material som asfalt har flera fördelar. Regnvattnet tillåts att långsamt tränga genom marken istället för att rinna av ytan. Det minskar risken för översvämningar och främjar ökad grundvattenförsörjning. Används markarmering med gräs på gångvägar, brandvägar eller parkeringsplatser kan grönområden dessutom bevaras samtidigt som ytan är funktionell.

Pelleplatta finns i två modeller. Pelleplatta Standard är körbar och kan sås med gräs eller fyllas med singel. Pelleplatta OnTop monteras snabbt och enkelt ovanpå det underlag som ska skyddas. Den används bl.a. som tillfälligt markskydd vid evenemang utomhus och som gångstråk på gröna tak.

 

Pelleplatta standard markarmering

Fördelar med Pelleplatta

 

  • God genomsläpplighet för dagvatten (ca. 70%)
  • Klarar höga belastningar
  • Frosttålig och UV-beständig
  • Låg vikt bidrar till enkel hantering och montering
  • Kan kapas i både raka och böjda former

Produkter

Fylls med singel eller etableras med gräs »

Läggs ovanpå befintligt underlag »