Gröna lösningar för både stad och landskap

VegTech erbjuder naturbaserade växtsystem för rening och fördröjning av vatten i både stad och landskap. Våra systemlösningar används för t ex. gröna tak, sedumtak, ängar, dagvattendammar och mycket däremellan.

Växtproduktionen sker i våra egna odlingar i Småland med växtmaterial från den svenska naturen.

VegTech sedumodling

Våra lösningar skapar gröna städer

Bra för staden

Växtsystem fördröjer och minskar avrinningen och avlastar stadens dagvattensystem.

Bättre luft och klimat

Växter renar luften genom att ta upp koldioxid och andra föroreningar från luften.

Välbeprövade produkter

En varierad och genomtänkt växtlighet ger en god grund för en lång och hållbar livslängd i olika anläggningar.

Växter reducerar buller

Växtlighet har en naturlig bullerdämpande effekt och bidrar till en förbättrad ljudmiljö samt skapar en skön miljö.

Biologisk mångfald

Att främja växtlivet är avgörande för att gynna pollinatörer och bevara djurlivet.

Grönare stad ger friskare invånare

Utsikt över gröna blomstrande områden ger oss människor ett betydande mervärde. Gröna miljöer har en stark positiv påverkan på rehabilitering och tillfriskning.

Levande och grönare städer med VegTech

Tillsammans skapar vi Levande och grönare städer.
VegTechs växtsystem kan appliceras på en mängd ytor i den gröna stadsplaneringen.