Glyceria fluitans Mannagräs

Mannagräs är ett ljusgrönt skirt gräs med en gles vippa i toppen. Gräset trivs på fuktig till våt mark exempelvis sötvattenstränder, diken, bäckar och våtmarker.  Ursprungligen gjordes mannagryn av mannagräs nuförtiden är det vete man använder.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå, se Planterings- och skötselanvisning.

 

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m²
Rotsystem: Volym ca 93 cm³
Höjd: 9 cm, Diameter: 4 cm
Leverans: April-oktober

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10135
Färg: Vitrosa
Blomning: Juni-juli
Höjd: 40-100 cm
Utbredning: Södra Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning