Sedumtak

Vi odlar prefabricerade sedumprodukter innehållande biokol som är en klimatsmart jordförbättrare.

Sedumtak har många fördelar som främjar både byggnaden och staden.

  • Reducerar och fördröjer dagvatten
  • Skyddar tätskiktet mot UV-ljus
  • Dämpar buller
Sedumtak hamamrspark i Limhamn