Sand- och stranderosion

Sanderosion är en ständig utmaning längs kustlinjerna. Det hotar både kustnära bebyggelse, infrastruktur och ekosystem. Vågor, vind och stormar är några av de faktorer som driver denna erosionsprocess. Med förändrat klimat och stigande havsnivåer är det nödvändigt att utforska effektiva lösningar för att skydda kustzonen i framtiden.

En effektiv metod för att bekämpa sand- och stranderosion är att använda olika växter för att motverka processen. Genom att etablera växtlighet på stranden skapas ett nätverk av rötter och växterna hjälper på så vis till att förankra sanden och minska erosionen. Växter som växer i sandiga och saltutsatta miljöer, såsom strandgräs, buskar och träd, spelar en avgörande roll i att stabilisera sanddyner och binda jorden och sanden för att minska påverkan från vågor och strömmande vatten.

I många projekt jobbar man med de, för Sverige, inhemska arter som växer naturligt längs våra havskuster och i sanddyner. På VegTech odlar vi en del av de vanligaste strandgräsen som pluggplantor.

Strandråg och sandrör från Veg Tech