Markmiljö

Planerar du stadsgrönska för landskap och urbana miljöer? VegTech erbjuder ett brett urval av spännande växtprodukter för markmiljöer. Flera av våra Växtsystem är enkla att anlägga och ger omedelbart ett färdigt resultat.

Vi odlar största delen av våra produkter i Småland, men samarbetar även med högkvalitativa externa producenter för att säkerställa bästa möjliga kvalitet.

Fördelar med VegTechs Växtprodukter
  • Brett urval av växtprodukter för markmiljöer
  • Färdigetablerade produkter som ger omedelbara resultat
  • Odlat i Småland med fokus på kvalitet och hållbarhet
  • Enkelt att lägga ut och snabbt få ett färdigt resultat

Upptäck fördelarna med VegTechs växtprodukter för både landskap och urbana miljöer.

ÄNG sådd på Medevi säteri

Lösningar inom markmiljöer

Skapa älskade ängsmark

Viscaria vulgaris- tjärblomster odlas av VegTech

Vegetation för trafikmiljö

Murgröna på färdiga växtskärmar i trafikmiljö

Snabb marktäckning

Perennmatta med Waldsteinia ternata gullgröna

Erosionsskydda slänter

Kokosnät i slänt vid plantering

Genomsläpplig markarmering

Pelleplatta standard markarmering

Vegetation på mur

Sedum på mur