Juncus conglomeratus Knapptåg

Knapptåg är en art med grågrön till mörkgröna blad. Den trivs på fuktig till våt, mager mark. Den är mycket lik sin släkting veketåg men växer även på något torrare marker. Kärr, hyggen, diken och betesmarker är platser arten trivs naturligt.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Juncus conglomeratus, knapptåg
Juncus conglomeratus - knapptåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Juncus conglomeratus, knapptåg
Juncus conglomeratus - knapptåg
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10165
Färg: Mörkgrön
Blomning: Juni-juli
Höjd: 30-120 cm
Utbredning: Södra och mellersta Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning