Phragmites australis Bladvass

Bladvass är Nordens största gräs och kan bli upp till fem meter högt. Arten kan växa på upp till 2,5 m djup i sötvatten och även i bräckt vatten. Den är vanlig på fuktig till våt och gärna näringsrik mark bland annat stränder, dammar, våtmarker, fuktåkrar och diken. Arten förökar sig vegetativt med långa underjordiska jordstammar och kan bilda stora bestånd.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10386
Färg: Grön
Blomning: Augusti- september
Höjd: 100-400 cm
Utbredning: Hela Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon, Grunt vatten, Djupt vatten

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning