Rotskydd

Rotskydd på tak är viktigt för att förhindra rotgenomträning samt förlänga takets livslängd och bibehålla estetiken vid uppbyggnad av vegetation på tak.

Rotskydd 80 som används till Gröna tak som skyddar för rotintrång