Gröna Innergårdar & bjälklag

För att skapa hållbara gröna lösningar för gröna innergårdar och takbjälklag är det viktigt med en korrekt uppbyggnad som inkluderar rotskydd, dräneringssystem och noggrant utvalda växtbäddar med lämpliga växtval. Genom god planering och rätt materialval uppnås ett hållbart och klimatsmart resultat.

 

Varför Gröna innergårdar och takträdgårdar?

 • Minskad avrinning som fördröjer dagvattnet naturligt
 • Gröna uterum – ger positiv påverkan på vår hälsa
 • Gynnar biologisk mångfald
 • Designa ytan med eget artval
 • En grön investering ökar värdet på fastigheten
Gröna gårdar och takträdgårdar Foajen
Takträdgård uteplats

Grönskande miljöer

Det är viktigt att se till varje byggprojekts förutsättningar. Konstruktion och växtval är extra viktigt för att skapa en lättskött, långsiktig och hållbar lösning. Det finns tak med soliga och vindutsatta lägen där växter som man naturligt finner i utsatta miljöer passar bäst. På skuggade tak trivs växter från bryn och lundar bättre. Plantera med växtmaterial från vår inhemska flora och skapa naturliga miljöer.

Gröna innergårdar och takträdgårdar kan inte helt ersätta ett naturligt grönområde i marknivå. Men med noggrann planering och kreativitet kan frodiga miljöer skapas som främjar rekreation, biologisk mångfald och en naturlig hantering av dagvatten.

 

 

Uppbyggnader & produkter

Gräs- och ängsytor

1. Ängsmatta
2. Bjälklagsjord
3. Grodan® PP 100/40 (1-2 skivor)
4. ND 220
5. Rotskydd 80

_________________________

Bygghöjd: 200-250 mm
Vattenhållande förmåga: ca 140-170 l/m²
Vikt vattenmättad: ca 250-290 kg/m²

Perennmattor
1. Perennmattor
2. Bjälklagsjord
3. Grodan® PP 100/40 1-2 skivor. (beroende av artval och krav på vattenhållande förmåga.)
4. ND 220
5. Rotskydd 80
_________________________

Bygghöjd: 250-300 mm
Vattenhållande förmåga: ca 170-210 l/m²
Vikt vattenmättad: ca 320-350 kg/m²

 

Mindre buskar & perenner

1. Bjälklagsjord
2. Grodan® PP 100/40 2-3 skivor. (beroende av artval och krav på vattenhållande förmåga.)
3. ND 220
4. Rotskydd 80

_________________________

Bygghöjd: 340-380 mm
Vattenhållande förmåga: ca 240-280 l/m²
Vikt vattenmättad: ca 430-470 kg/m²

Uppbyggnad på tak när träd planteras

Mindre träd och buskar

1. Bjälklagsjord
2. Grodan® PP 100/40 2-3 skivor. (beror bl a på artval och krav på vattenhållande förmåga.)
3. ND 220
4. Rotskydd 80

_________________________

Bygghöjd: 540-580 mm
Vattenhållande förmåga: ca 380-420 l/m²
Vikt vattenmättad: ca 710-750 kg/m²

Uppbyggnad med Duckbill FOS på bjälklag

Duckbill trädförankring

1. Trädförankring Duckbill
2. Bjälklagsjord
3. Grodan® PP 100/40 2-3 skivor. (beroende av artval och krav på vattenhållande förmåga.)
4. ND 220
5. Rotskydd 80

_________________________

Bygghöjd: 340-380 mm
Vattenhållande förmåga: ca 240-280 l/m²
Vikt vattenmättad: ca 430-470 kg/m²

Uppbyggnad för hårdgjorda ytor inom gröna bjälklag

Hårdgjorda ytor

1. T ex. Stensättning
(enligt levarantörens anvisning)
2. Bärlager, sättsand
3.
A. Personlast: ND 220, Tryckhållfasthet 700 kN/m²
B: Biltrafik: ND 620, Tryckhållfasthet 900 kN/m²
C: Tung trafik: ND 620hd, Tryckhållfasthet 1200 kN/m²

Anslutning vid takbrunnar

1. Bjälklagsjord
2. Grodan® PP 100/40 2-3 skivor. (beroende av artval och krav på vattenhållande förmåga.)
3. ND 220
4. Rotskydd 80

Rabattstöd GardLiner mellan olika ytor

1. Bjälklagsjord
2. Grodan® PP 100/40 2-3 skivor. (beroende av artval och krav på vattenhållande förmåga.)
3. ND 220
4. Rotskydd 80

Foajen takträdgård

Projekteringsunderlag

Montering & skötsel

Rotskydd 80 »
Dränering ND 220/620 »
Trädförankring Duckbill »

Övriga
Broschyr Gröna tak »
Miljöpolicy »

Montage biotoptak Koggen

Entreprenadtjänster

Vi utför entreprenader till professionella aktörer och vi ombesörjer hela processen från leverans till färdigmonterad takvegetation. Våra montörer bygger takvegetation på såväl stora som små objekt runt om i Norden. Takmontage från Veg Tech omfattas av garantier.

Samtliga av våra montörer innehar ID06. För våra kunders och anställdas säkerhet är alla våra montörer säkerhetsutbildade i:

 • Fallskydd och säkerhet
 • Arbete på tak
 • Säkra lyft/lastkopplare
 • Arbete på väg/säkerhet på väg
 • Mobila arbetsplatsformar
 • D-HLR utbildade
 • Heta arbeten

Vi hjälper till med montaget och erbjuder entreprenadtjänster utförda av erfarna montörer.