Carex acuta Vasstarr

Vasstarr är ett halvgräs med mörkt gröna ofta hägnade blad och grönbruna han- och honax, honaxen är ofta hängande. Ett dekorativt halvgräs som trivs i våt näringsrik lerig eller dyig mark exempelvis våtmark och sötvattenstränder, dammar och diken. I naturen hybridiserar den ofta med norrlandsstarr och hundstarr.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå, se Planterings- och skötselanvisning.

 

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m²
Rotsystem: Volym ca 93 cm³
Höjd: 9 cm, Diameter: 4 cm
Leverans: April-oktober

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Carex acuta - vasstarr

Produktdata

Art nr: 2-10063
Färg: Mörkgrön
Blomning: Juni-juli
Höjd: 30-120 cm
Utbredning: Hela Sverige, ej i fjällen
Växtplats: Sumpzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning