Mångfunktionell och genomsläpplig markarmering

Pelleplattan är en körbar markarmering och har dubbelt så hög genomsläpplighet jämfört med traditionell gräsarmerad betong. Pelleplatta Standard kan fyllas med singel eller etableras med gräs. Den tunnare varianter placeras som ett skydd ovanpå en färdig yta. Plattan ger en stabil yta och har förmågan att klara både kalla och varma temperaturer.

Pelleplatta standard markarmering