Biotoptak

Grönska som ger flera mervärden
När städer förtätas minskar naturområden och livsmiljöer för flora och fauna. Där djur och växter tidigare haft sina naturliga hemvist i ruderatmarker eller lummiga grönområden ställs plötsligt utan boplats, mat och skydd kan detta leda till en utmanande situation för den lokala biologiska mångfalden.

Ett biotoptak utformas och fungerar som en levnadsmiljö för att främja växter och djur samt återskapa deras ursprungliga livsmiljöer på tak. Med våra beprövade systemuppbyggnader och breda urval av örtpluggplantor från den svenska natur kan olika biotoper skapas. För att skapa lämpliga miljöer kan man komplettera med stenrösen, dödved och till exempel insektshotell.


Produktfördelar

  • Gynnar biologisk mångfald
  • Bidrar med rekreation för de boende
  • Minskad avrinning med 50-60%
  • Ytan kan fritt gestaltas efter takets förutsättningar
  • Eget artval
  • Välbeprövade produkter med låg vikt
Biotoptak_dödved
Gåsört örtpluggplanta

Designmöjligheter med eget artval

Genom att välja växter som vanligtvis växer i miljön runt om biotoptaket främjas växter och djur till nya livsrum.
VegTech odlar flera olika arter med örtpluggplantor från den svenska floran som passar väl in på biotoptak.

Uppbyggnad & produkter

Uppbyggnad av VegTech biotoptak

Biotoptaksuppbyggnad

Rekommenderas för taklutning 0-5°

1. VegTech örtpluggplantor
2. Bjälklagsjord
3. Grodan PP 100/40
4. ND 220
5. Rotskydd 80
____________________________

Vikt vattenmättad: 180-250 kg/m²
Vattenhållande förmåga: >100 l/m²
Bygghöjd: 170-210 mm

Biotopptak uppbyggnad med produkter

Så här kan det ser ut när ett Biotoptak anläggs. Uppbyggnad med välbeprövade produkter.

Montage biotoptak Koggen

Entreprenadtjänster

Vi utför entreprenader till professionella aktörer och vi ombesörjer hela processen från leverans till färdigmonterad takvegetation. Våra montörer bygger takvegetation på såväl stora som små objekt runt om i Norden.