Strandmattor & Strandrullar

Färdiga strandmattor och strandrullar passar i projekt där robusta lösningar krävs och ett färdigt resultat är viktigt. Produkterna är väl uppväxta och etablerar sig snabbt vid plantering. Välj mellan olika växtkompositioner som passar i just ditt projekt.

Varför strandmatta eller strandrulle?

  • Snabbt resultat och kraftfull vegetation från första dagen.
  • Växtlighet gynnar insekter och andra djur.
  • Växter i och omkring vatten förbättrar vattenkvalitén och fördröjer vattenflöden.
  • Erosionsskydd direkt efter plantering.
  • Förankras enkelt vid strandkanten.
Broschyr Strandmatta & Strandrulle
Strandvegetation med VegTech strandmatta