Scirpus sylvaticus Skogssäv

Skogssäv är en art med en ljusgrön färg och breda blad, axsamligen i toppen är dekorativ. Skogssäv trivs på fuktig till blöt och näringsrik jord. Bäck- och sjöstränder, våtmarker, diken och dammar är exempel på platser där arten trivs naturligt.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Scirpus sylvaticus - Skogssäv
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Scirpus sylvaticus - Skogssäv
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10279
Färg: Ljusgrön
Blomning: Juni-juli
Höjd: 30-120 cm
Utbredning: Hela Sverige, ej i fjällen
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning