Plåtdetaljer

Olika plåtdetaljer så som kantavslut, fotplåt, takbrunnar används till gröna taksystem.

Kantavslut med eklist