Flytande våtmark effektiviserar vattenreningen

En Flytande våtmark skapar förutsättningar för samma reningsprocesser som i konventionella våtmarker. Produkten används i reningsdammar, dagvattendammar, parkdammar, kanaler m.m.

Flytande våtmark består av två komponenter, en flytande stomme och en strandmatta med vattenväxter.

Växternas rötter växer ner genom stommen och under den flytande våtmarken bildas en rotgardin där vattenrening sker.

Vattenrening med flytande våtmark
  • Rötterna bidrar till sedimentation av partikelbundna föroreningar.
  • På rotgardin och stomme fäster mikroorganismer (biofilm) som tar upp och bryter ner föroreningar i vattnet.

Kontakta oss om det finns något vattenprojekt där en flytande våtmark skulle kunna vara till nytta!

Flytande våtmark anlagt vid utlopp i Kalmar innerstad