Carex nigra Hundstarr

Hundstarr är en något lägre starrart med grågröna hängande blad. Den växter med utlöpare. Den trivs på fuktig till blöt mark exempelvis öppna gräsmarker, sötvattenstränder, fukthedar och diken.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå, se Planterings- och skötselanvisning.

 

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m²
Rotsystem: Volym ca 93 cm³
Höjd: 9 cm, Diameter: 4 cm
Leverans: April-oktober

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Carex nigra - hundstarr
starr_hundstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex nigra - hundstarr
starr_hundstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10070
Färg: Grågrön
Blomning: Juni-juli
Höjd: 10-50 cm
Utbredning: Hela Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning