Carex paniculata Vippstarr

Vippstarr en art med mörkgröna blad den blir mellan 50-100 cm hög. Vippstarr är ganska sällsynt i naturen och trivs på frisk till blöt kalkrik torvmark exempelvis sumpskogar, diken och dammar.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Carex paniculata - vippstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex paniculata - vippstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10073
Färg: Mörkgrön
Blomning: Maj-juni
Höjd: 50-100 cm
Utbredning: Södra Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning