Carex riparia Jättestarr

Jättestarr är en av våra största starrarter och växer på blöt till fuktig, lerig och gärna näringsrik mark. Arten växer naturligt vid sjöstränder, våtmarker, dammar och diken.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Carex riparia - jättestarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex riparia - jättestarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10076
Färg: Grågrön
Blomning: Juni-juli
Höjd: 50-150 cm
Utbredning: Södra Sverige, sällsynt
Växtplats: Sumpzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning