Juncus gerardii, salttåg

Salttåg är en lågväxt art bland tågväxterna som trivs vid saltvattenstränder och strandängar. Den är vanligt på våt lerjord vid havet och bildar ofta en karakteristisk zon vid vattnet. Den liknar stubbtåg men är något smäckrare, den har gröna blad.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå, se Planterings- och skötselanvisning.

 

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m²
Rotsystem: Volym ca 93 cm³
Höjd: 9 cm, Diameter: 4 cm
Leverans: April-oktober

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10167
Färg: Grön
Blomning: Juli-augusti
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: Hela Sverige, kustnära
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning