Gröna Vajern anslutningsrör

Växtval avgör fasadlösning

När det gäller att välja klättersystem för klätter- och klängväxter är det avgörande att tänka på några faktorer för att säkerställa långsiktig hållbarhet och livslängd. En av de första övervägandena är vilken typ av klätterväxt som ska användas. Det är viktigt att välja rätt växt  med rätt system för ett lyckat resultat. Frågor du kan beakta:

  • Hur högt får växten klättra?
  • Vilket mikroklimat är det på platsen?
  • Vad är den tänkta skötseln?
  • Har klätterväxten en ordentlig och tillräckligt stor växtbädd?
  • Hur beter sig klätterväxten jag har valt?
  • Slingrar den sig på vertikala vajrar eller rankar den sig på horisontella?