Angelica sylvestris Strätta

Strätta är en storväxt ört med vita till svagt rosa blommor samlade i flock. Naturligt växter strätta i fuktig mark som kan vara lite till något näringsrik exempelvis Kärr- och strandängar, diken, bäckkanter, vägrenar.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Angelica sylvestris - strätta
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Angelica sylvestris - strätta
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10022
Färg: Vitrosa
Blomning: Juli-augusti
Höjd: 100-200 cm
Utbredning: Hela Sverige
Växtplats: Fuktzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning