Alisma plantago-aquatica Svalting

Svalting är en högväxt ört med små vita blommor i pyramidformad blomställning, blomstjälkarna sitter i kransar runt stjälken.  Arten trivs på grunda vatten, gärna något näringsrika exempelvis dammar, sjöar, bäckar och åar.

Där arten trivs sprider den sig gärna. För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå, se Planterings- och skötselanvisning.

 

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m²
Rotsystem: Volym ca 93 cm³
Höjd: 9 cm, Diameter: 4 cm
Leverans: April-oktober

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Alisma plantago -aquatica - svalting
Alisma plantago-aquatica - Svalting
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Alisma plantago -aquatica - svalting
Alisma plantago-aquatica - Svalting
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10012
Färg: Vit
Blomning: Juni-september
Höjd: 20-100 cm
Utbredning: Hela Sverige, ej i fjällen
Växtplats: Sumpzon, Grunt vatten

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning