Carex panicea Hirsstarr

Hirsstarr växer med enstaka strån som är trekantiga och blågröna. Den tris på friska till fuktig och näringsfattig mark exempelvis ogödslade gräsmarker, naturbetesmarker, sötvattensstränder, hedar eller hyggen.

För att växterna ska trivas och utvecklas på bästa sätt är det viktigt att plantera plantorna på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. Se Planterings- och skötselanvisning.

Rekommenderad planteringstäthet: 8-10 plantor/m².

Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Levereras i brätten om 40 plantor per brätte.

Carex panicea - Hirsstarr
Carex panicea, hirsstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Carex panicea - Hirsstarr
Carex panicea, hirsstarr
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10072
Färg: Blågrön
Blomning: Maj-juli
Höjd: 15-50 cm
Utbredning: Hela Sverige
Växtplats: Fuktzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning