Comarum palustre Kråkklöver

Kråkklöver är en fin ört med blommor i mörkt röd färg, den växer i glesa bestånd och har krypande jordstammar. Kråkklöver trivs på fuktig till blöt mark, gärna näringsfattig eller torvmark. Sötvattenstränder, fuktängar, diken och liknande är platser man finner den i naturen.

Comarum palustre - kråkklöver
Vattenvegetation_djupnivåer_2024
Comarum palustre - kråkklöver
Vattenvegetation_djupnivåer_2024

Produktdata

Art nr: 2-10249
Färg: Mörkröd
Blomning: Juni-juli
Höjd: 20-50 cm
Utbredning: Hela Sverige
Växtplats: Fuktzon, Sumpzon

Ladda ner

Planterings- & skötselanvisning