Sedumtak

I mer än trettio år har VegTech installerat sedumtak runt om i hela Norden på olika typer av byggnader. VegTech Sedumtak innehåller en mix av fetbladsväxter anpassade för nordiskt klimat. Färg och utseende påverkas av bland annat av ålder, läge, årstid och väderlek. VegTech Sedummatta innehåller biokol som medför jordförbättrande egenskaper i växtbädden som är extra viktiga för grönska i urbana miljöer. Våra välbeprövade system bidrar med en naturlig dagvattenhantering och ger en grönare stad. Produktion sker på egna odlingar.

Varför Sedumtak?

  • Fördröjer och minskar dagvattenflöden
  • Dämpar buller
  • Gynnar biologisk mångfald
  • Förlänger tätskiktets livslängd mot UV-ljus
  • Isolerar och utjämnar inomhustemperaturer
Sedumtak artrikt Limhamn

Uppbyggnader & produkter

 

Uppbyggnad_Sedumtak_1-27

Veg Tech Sedumtak 1-27

Rekommenderas för taklutning 1-27°

 

1. VegTech Sedummatta ca 30 mm
2. VT-filt 10 mm
3. Xerodrän VT17 (vid behov) 17 mm

_________________________

Bygghöjd: 40-57 mm
Vattenhållande förmåga: ca 22 l/m² *
Vikt vattenmättad: ca 50 kg/m²
* Värdet avser 1-2 grader och avtar med ökande taklutning.

Uppbyggnad_Sedumtak_0-2


VegTech Sedumtak 0-2

Rekommenderas för taklutning 0-2°

 

1. VegTech Sedummatta ca 30 mm
2. Dräneringssystem ND 5+1 27 mm

____________________________

Bygghöjd: 57 mm
Vattenhållande förmåga: ca 20 l/m²
Vikt vattenmättad: ca 50 kg/m²


VegTech Sedumtak 0-2 VH + 

Rekommenderas för taklutning 0-2°

 

1. VegTech Sedummatta ca 30 mm
2. Dräneringssystem ND 5+1 27 mm
3. Vattenhållande stenull Grodan TT 40 mm
4. Dräneringssystem ND 220 12,5 mm
____________________________

Bygghöjd: 110 mm
Vattenhållande förmåga: ca 48 l/m²
Vikt vattenmättad: ca 85 kg/m²

Vegtech monterar sedumtak

Entreprenadtjänster

Vi utför entreprenader till professionella aktörer och ombesörjer hela processen från leverans till färdigmonterad takvegetation. Våra montörer installerar takvegetation på såväl stora som små objekt runt om i Norden.

Från odling till färdigt tak

VegTech Sedumodling

Vi producerar Sedummattor med biokol på egna odlingar i Småland.

Vegtech monterar sedumtak

Det vattenhållande lagret och sedummattor läggs ut ovanpå tätskiktet.

Skarvmaterial sedumtak

Skarvmaterial i de medföljande säckarna strös ut mellan sedummattorna.

Sedumtak gödslas

Sedumtak med biokol gödslas vartannat år. Bevattning kan behövas under torkperioder.

Sedumtak Hooks herrgård

Färg och utseende påverkas av bl. a ålder, årstid, placering, utformning och väderlek.

Kantavslut med eklist

Fotplåt och kantavslut används som ett avslut på VegTech Sedumtak 1-27