Ängsfrö 6708 – Vägrensblandning

Ängsfröblandningen lämpar sig för torra-friska jordar. Flera av arterna är mycket torktåliga. 

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Agrostemma githago – klätt
Centaurea jacea – rödklint
Daucus carota – vildmorot
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum perforatum – äkta johannesört
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Rumex acetosa – ängssyra
Rumex acetosella – bergssyra
Silene vulgaris – smällglim
Solidago virgaurea – gullris
Succisa pratensis – ängsvädd
Verbascum nigrum – mörkt kungsljus
Viscaria vulgaris – tjärblomster
Summa örter 14 vikt %
Agrostis capillaris – rödven
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca pratensis – ängssvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Summa gräs 86 vikt %

Utsädesmängd Ängsfrö

Ängsfrö: 300 g / 100 m²
Ängsfrö med inblandning av Blomsteråkerfrö: 300 g + 50 g / 100 m²

Torräng i trafikmiljö
Hieracium umbellatum - flockfibbla (1)
Viscaria vulgaris - Tjärblomster (4)
Torräng i trafikmiljö
Hieracium umbellatum - flockfibbla (1)
Viscaria vulgaris - Tjärblomster (4)

Produktdata

Artikelnr 1-10377

Ladda ner

Produktdatablad
Sådd- och skötselanvisning generell