Ängsfrö 6706 – Fjärilsblandning

Ängsfröblandningen lämpar sig för torr till normalfuktig jord på solig plats.  

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Achillea ptarmica – nysört
Centaurea jacea – rödklint
Centaurea scabiosa – väddklint
Cichorium intybus – cikoria
Dianthus deltoides – backnejlika
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Knautia arvensis – åkervädd
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Lotus corniculatus – käringtand
Malva moschata – myskmalva
Plantago lanceolata – svartkämpar
Plantago media – rödkämpar
Rumex acetosa – ängssyra
Rumex acetosella – bergssyra
Scabiosa columbaria – fältvädd
Summa örter 15,5 vikt %
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca pratensis – ängssvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa pratensis – ängsgröe
Summa gräs 84,5 vikt %

Utsädesmängd Ängsfrö

Ängsfrö (utom 6712 & 6801): 300 g / 100 m²
Ängsfrö med inblandning av Blomsteråkerfrö: 300 g + 50 g / 100 m²

Äng ängsvädd ängsfrö 6706 Fjäril
Malva Mochata-Myskmalva (3)
Festuca ovina - fårsvingel
Äng ängsvädd ängsfrö 6706 Fjäril
Malva Mochata-Myskmalva (3)
Festuca ovina - fårsvingel

Produktdata

Artikelnr 1-10368

Ladda ner

Produktdatablad
Sådd- och skötselanvisning generell