Ängsfrö 6712 – Snabbetablerad mot erosion

Ängsfröblandningen är lämplig för etablering på frisk till torr mark, speciellt i slänter med risk före erosion. Örterna och gräsen etablerar sig relativt snabbt och arterna breder ut sig med krypande och djupgående rötter för att binda jorden effektivt. 

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Agrostemma githago – klätt
Centaurea jacea – rödklint
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Silene vulgaris – smällglim
Trifolium pratense – rödklöver
Summa örter 14 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Lolium perenne – engelskt rajgräs
Poa pratensis – ängsgröe
Summa gräs 86 vikt %

Utsädesmängd

Ängsfrö 6712: 400 g / 100 m²

Leucanthemum vulgare - prästkrage
Äng Silene vulgaris-Smällglim
Leucanthemum vulgare - prästkrage
Äng Silene vulgaris-Smällglim

Produktdata

Artikelnr 1-10386

Ladda ner

Produktdatablad
Sådd- och skötselanvisning generell