Ängsfrö 6710 – Skuggblandning

Ängsfröblandning är lämplig för friska till torra jordar. Den anläggs på platser som är i halvskugga till skugga.

Artinnehåll

Campanula cervicaria – skogsklocka
Campanula latifolia – hässleklocka
Campanula trachelium – nässelklocka
Geranium sylvaticum – midsommarblomster
Myosotis sylvatica – skogsförgätmigej
Potentilla erecta – blodrot
Silene dioica – rödblära
Stellaria holostea – buskstjärnblomma
Veronica officinalis – ärenpris
Summa örter 8 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Deschampsia flexuosa – kruståtel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa nemoralis – lundgröe
Summa gräs 92 vikt %

Utsädesmängd Ängsfrö

Ängsfrö (utom 6712 & 6801): 300 g / 100 m²
Ängsfrö med inblandning av Blomsteråkerfrö: 300 g + 50 g / 100 m²

Geranium sylvaticum - midsommarblomster
Silene Dioca - Rödblära (1)
Geranium sylvaticum - midsommarblomster
Silene Dioca - Rödblära (1)

Produktdata

Artikelnr 1-10372

Ladda ner

Produktdatablad
Sådd- och skötselanvisning generell