Ängsfrö 6705 – Enkel blandning

Ängsfröblandningen är lämplig för friska till torra marker och innehåller robusta arter som trivs på de flesta jordar. Arterna kan växa i jordar med viss näringspåverkan. Blandningen används ofta i exempelvis vägslänter och på större ytor.

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Agrostemma githago – klätt
Anthemis tinctoria – färgkulla
Centaurea jacea – rödklint
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum perforatum – äkta johannesört
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Plantago lanceolata – svartkämpar
Potentilla argentea – femfingerört
Ranunculus acris – smörblomma
Rumex acetosa – ängssyra
Rumex acetosella – bergssyra
Silene vulgaris – smällglim
Viscaria vulgaris – tjärblomster
Summa örter 12 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca pratensis – ängssvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Summa gräs 88 vikt %

Utsädesmängd Ängsfrö

Ängsfrö (utom 6712 & 6801): 300 g / 100 m²
Ängsfrö med inblandning av Blomsteråkerfrö: 300 g + 50 g / 100 m²

Plantago lanceolata L-Svartkämpar (1)
Hypericum perforatum - Äkta johannesört
Achillea millefolium, rölleka
Hypericum perforatum - Äkta johannesört
Plantago lanceolata L-Svartkämpar (1)
Plantago lanceolata L-Svartkämpar (1)
Hypericum perforatum - Äkta johannesört
Achillea millefolium, rölleka
Hypericum perforatum - Äkta johannesört
Plantago lanceolata L-Svartkämpar (1)

Produktdata

Artikelnr 1-10367

Ladda ner

Produktdatablad
Sådd- och skötselanvisning generell