Ängsfrö 6801 – Blomsteråkerfrö

Ängsfröblandningen innehåller ett-åriga arter som blommar redan första säsongen. Sådd sker på frisk-torr jord samt jord med näringspåverkan och lerinnehåll. För att arterna ska återvända året efter behöver man harva eller gräva runt ytan, alternativt så nya frö. Blomsteråkerfrö kan kombineras med ängsfröblandningar, som innehåller perenna örter, för att få en blomning redan första säsongen.  

Artinnehåll

Agrostemma githago – klätt
Anthemis arvensis – åkerkulla
Centaurea cyanus – blåklint
Fumaria officinalis – jordrök
Glebionis segetum – gullkrage
Papaver dubium – rågvallmo
Papaver rhoeas – kornvallmo
Summa örter 100 vikt %

Utsädesmängd

Blomsteråkerfrö 6801: 150 g / 100 m²
Ängsfröblandning med inblandning av Blomsteråkerfrö: 300 g + 50 g / 100 m²

 

Ängsfrö 6801 är en 1-årig fröblandning med blomsteråker
Ängsfrö 6801 är en 1-årig fröblandning med blomsteråkerfrö
Ängsfrö 6801 är en 1-årig fröblandning med blomsteråkerfrö
Ängsfrö 6801 är en 1-årig fröblandning med blomsteråker
Ängsfrö 6801 är en 1-årig fröblandning med blomsteråkerfrö
Ängsfrö 6801 är en 1-årig fröblandning med blomsteråkerfrö

Produktdata

Artikelnr 1-10366

Ladda ner

Produktdatablad
Sådd- och skötselanvisning generell